Μπορείτε να χαράξετε το δαχτυλίδι;

2022-03-09

Ναι, μπορούμε να προσθέσουμε μια γκραβούρα στο δαχτυλίδι.